MakroExpress: Produkcja przemysłowa w kwietniu: 9.2%r/r, wskaźnik PPI: 2.6%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 9.2%r/r wobec wzrostu o 5.6%r/r w marcu i konsensusu rynkowego na poziomie 9.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 6.5%r/r wobec wzrostu o 7.8%r/r w marcu. Ceny producentów (PPI) wzrosły w kwietniu o 2.6%r/r wobec wzrostu o 2.5%r/r w marcu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 2.4%r/r.  

Wnioski: Opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłowej w kwietniu, gdzie dynamika znalazła się na poziomie najwyższym w tym roku i ogólnie rzecz biorąc najwyższym od lipca ubiegłego roku, stanowią bardzo dobre „otwarcie” drugiego kwartału br. Polska gospodarka, mimo notowanego wyhamowana aktywności w Europie, wciąż radzi sobie bardzo dobrze. Nie ulega wątpliwości, że dużą rolę odgrywa tu wciąż silny popyt wewnętrzny (rosnąca konsumpcja i inwestycje), a także najprawdopodobniej oczekiwane przez przemysł wzmocnienie tego popytu w związku z ogłoszonym w lutym kolejnym impulsem popytowym w postaci tzw. ”trzynastej” emerytury oraz rozszerzeniem od lipca br. programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Część aktualnej produkcji może być, w związku z opisanymi wyżej oczekiwaniami, odkładana w postaci zapasów.  

Dane dotyczące produkcji przemysłowej sugerują, że tempo wzrostu PKB w drugim kwartale wciąż utrzymuje się istotnie powyżej 4.0%r/r. To niewątpliwie ważna informacja dla RPP, a zwłaszcza tej jej części, która opowiada się za utrzymaniem stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Dla tych członków Rady, którzy z niepokojem patrzą na przyspieszającą inflację (powrót wskaźnika PPI w kwietniu na wyższy poziom prawdopodobnie te obawy jeszcze bardziej wzmacnia), bardzo dobre wyniki produkcji przemysłowej będą impulsem do myślenia o podwyżkach stóp. Mało prawdopodobne jest jednak, aby w Radzie znalazła się większość, która przegłosowałaby taki wniosek. Należy zatem nadal oczekiwać długotrwałej stabilizacji stóp procentowych w Polsce.  

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat