MakroExpress: Produkcja przemysłowa w maju: 7.7%r/r, wskaźnik PPI: 1.4%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 7.7%r/r wobec wzrostu o 9.2%r/r w kwietniu i konsensusu rynkowego na poziomie 7.5%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 5.1%r/r wobec wzrostu o 6.5%r/r w kwietniu. Ceny producentów (PPI) wzrosły w maju o 1.4%r/r wobec wzrostu o 2.6%r/r w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 1.6%r/r.

Wnioski: Zgodnie z oczekiwaniami majowy wynik produkcji przemysłowej był nieco słabszy w stosunku do kwietniowego. Dynamika na poziomie 7.7%r/r jest jednak wciąż jedną z najwyższych w tym roku. Co więcej, po dwóch miesiącach drugiego kwartału br. tempo wzrostu produkcji przemysłowej jest wyższe i od tempa w okresie analogicznym ub.r. (obecnie wynosi średnio 8.5%r/r wobec 7.3%r/r w roku poprzednim), i od tempa zanotowanego w pierwszym kwartale br. (które wyniosło 6.1%r/r). Jest zatem bardzo prawdopodobne, że wkład przemysłu we wzrost PKB w drugim kwartale br. będzie jeszcze wyższy niż w pierwszym, co utrzyma dynamikę PKB nadal na relatywnie wysokim poziomie. Produkcja przemysłowa rośnie mimo wyhamowania aktywności gospodarczej u naszego głównego partnera handlowego, tj. w Niemczech, gdyż po pierwsze nadal silny pozostaje popyt wewnętrzny (rosną konsumpcja i inwestycje), a po drugie charakter spowolnienia za Odrą powoduje, że nie przekłada się ono póki co negatywnie na zapotrzebowanie na towary z Polski (tzw. działy eksportowe przemysłu mają się cały czas bardzo dobrze). W całym 2019 r. polska gospodarka wzrośnie o przynajmniej 4.7% wobec 5.1% w 2018 r.


Dane napływające z gospodarki realnej z całą pewnością nie przysparzają zmartwień RPP. Lipcowa projekcja NBP będzie najprawdopodobniej kolejną, w której w górę zrewidowana zostanie prognoza PKB na ten rok. Jednocześnie podwyższona zostanie prognoza inflacji. Wydaje się jednak, że w warunkach powrotu głównych banków centralnych na świecie do luzowania polityki monetarnej (w tym kierunku podąża i EBC, i Fed), RPP pozostanie przy swoim dotychczasowym zdaniu i stopy procentowe w Polsce nie ulegną zmianie co najmniej w tym i przyszłym roku.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat