MakroExpress: Produkcja przemysłowa w marcu: 5.6%r/r, wskaźnik PPI: 2.5%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu o 5.6%r/r wobec wzrostu o 6.9%r/r w lutym i konsensusu rynkowego na poziomie 4.4%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 7.8%r/r wobec wzrostu o 6.5%r/r w lutym. Ceny producentów (PPI) wzrosły w marcu o 2.5%r/r wobec wzrostu o 2.9%r/r w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 2.6%r/r.  

Wnioski: Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w marcu wyhamowało w stosunku do tempa notowanego w styczniu i lutym, niemniej jednak skala spowolnienia okazała się sporo mniejsza od oczekiwań rynkowych. Jest to trzeci z rzędu miesiąc, w którym dane dotyczące produkcji przemysłowej okazały się lepsze od prognoz. Dynamikę przekraczającą 5.0%r/r należy bezsprzecznie uznać za wciąż bardzo wysoką. W całym pierwszym kwartale br. produkcja przemysłowa wzrosła o 6.1%r/r, a zatem szybciej niż w czwartym, trzecim i pierwszym kwartale 2018 r. Sugeruje to, że wkład przemysłu we wzrost gospodarczy w pierwszych trzech miesiącach br. był nadal solidny, co z kolei wskazuje na dynamikę PKB w tym okresie przekraczającą 4.5%r/r. Rosnąca produkcja przemysłu to w dużej mierze zasługa rosnącego popytu wewnętrznego, który dzięki korzystnej z punktu widzenia pracownika sytuacji na rynku pracy oraz planowanym kolejnym transferom socjalnym, pozostanie w najbliższych kwartałach wciąż silny. Na spowolnienie tempa wzrostu PKB wpływać będzie głównie pogorszenie koniunktury zagranicą, zwłaszcza u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech. Choć trzeba podkreślić, że być może wpływ tego czynnika okaże się mniejszy niż dotychczas oczekiwano, jeśli stan gospodarki niemieckiej (i ogólnie europejskiej) ustabilizowałby się w kolejnych miesiącach (a nie dalej pogarszał), m.in. dzięki złagodzeniu polityki pieniężnej przez EBC. 

Opublikowane dziś dane, zarówno te dotyczące produkcji przemysłowej, jak i wskaźnika PPI (który w marcu znalazł się na poziomie niższym niż w lutym), na pewno nie zmieniają dotychczasowych poglądów RPP. Polska gospodarka rośnie wciąż w solidnym tempie, prawdopodobnie wyższym od oczekiwanego przez Radę, a jednocześnie wciąż niska (bo w okolicach dolnej granicy odchyleń od celu NBP) pozostaje inflacja. RPP, w związku z tym, powtórzy zapewne w maju, że stopy procentowe w Polsce pozostaną niezmienione przez długi czas.  

 

Drukuj komunikat