r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w październiku: +6.8%r/r; PPI: +22.9%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 6.8%r/r wobec wzrostu o 9.8%r/r we wrześniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 7.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w październiku o 7.5%r/r wobec wzrostu o 10.3%r/r we wrześniu.
Ceny producentów (PPI) wzrosły w październiku o 22.9%r/r wobec wzrostu o 24.6%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 23.5%r/r.

Wnioski: Tempo wzrostu polskiego przemysłu coraz wyraźniej hamuje, ale nie jest to zaskoczeniem. Dynamika w październiku zeszła ponownie na niższy poziom w porównaniu do odczytów w poprzednich miesiącach i powoli podąża w kierunku zera. Nie jest wykluczone, że w grudniu dynamika będzie już ujemna.

Z komunikatu GUS wynika, że w październiku br. odnotowano wzrosty produkcji r/r w 25 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 41.6%), urządzeń elektrycznych (o 25.2%) czy konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 23.4%). Spadek produkcji r/r wystąpił w 9 działach, m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16.2%). GUS podał także, że w październiku br. odnotowano wzrost produkcji r/r w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 26.4%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 8.7%) i dóbr zaopatrzeniowych (o 5.6%). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią (o 10.8%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 6.6%).

Spowalnianie tempa wzrostu w polskim przemyśle ma ścisły związek z malejącym popytem krajowym i zagranicznym. Październik to pierwszy miesiąc 4 kwartału i dynamika produkcji przemysłowej na poziomie 6.8%r/r zwiastuje dalsze hamowanie tempa wzrostu PKB w tym okresie. Kolejne miesiące będą przynosić coraz słabsze odczyty produkcji przemysłowej i jest bardzo prawdopodobne, że od grudnia br. do kwietnia przyszłego roku notowane będą spadki produkcji r/r. Pewnym pocieszeniem jest może to, że wraz z hamowaniem przemysłu coraz wolniej rośnie wskaźnik PPI. Jest on wprawdzie nadal bardzo wysoki, bo przekracza 20%r/r, ale wygląda na to że szczyt w okolicach 25%r/r jest już za nami. Docelowo wolniej rosnące ceny producentów powinny przekładać się na wolniejszy wzrost cen towarów w sklepach.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły