r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w sierpniu: +10.9%r/r; PPI: +25.5%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 10.9%r/r wobec wzrostu o 7.1%r/r (po korekcie) w lipcu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 10.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w sierpniu o 11.2%r/r wobec wzrostu o 10.2%r/r w lipcu.
Ceny producentów (PPI) wzrosły w sierpniu o 25.5%r/r wobec wzrostu o 25.5%r/r (po korekcie) w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 24.5%r/r.

Wnioski: Tempo wzrostu produkcji przemysłowej, po miesięcznej przerwie, ponownie znalazło się na dwucyfrowym poziomie. Z komunikatu GUS wynika, że w sierpniu br. odnotowano wzrosty produkcji r/r w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 43.3%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 40.0%), urządzeń elektrycznych (o 23.9%), czy maszyn i urządzeń (o 16.8%). Spadek produkcji r/r wystąpił w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5.8%) oraz mebli (o 2.4%). GUS podał także, że w większości głównych grupowań przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji r/r, gdzie produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 22.6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 11.9%, dóbr zaopatrzeniowych o 8.6%, a dóbr związanych z energią o 6.6%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych, o 1.4%.

Produkcja przemysłowa rosła w sierpniu wciąż w wysokim tempie, natomiast wydaje się mało realne aby takie tempo zostało utrzymane w kolejnych miesiącach. Coraz częściej słychać o tym, że przedsiębiorstwa ograniczają produkcję ze względu na zbyt wysokie jej koszty, a ponadto hamują zamówienia zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W końcu br. możemy zobaczyć ujemne dynamiki produkcji r/r. Jeśli o koszty produkcji chodzi - bardzo niepokojące jest to, że wskaźnik PPI osiągnął w sierpniu, drugi miesiąc z rzędu zresztą (po korekcie) 25.5%r/r. Taki poziom wskaźnika cen producentów wskazuje niestety raczej na dalsze przyspieszanie inflacji konsumenckiej, aniżeli jej hamowanie.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły