MakroExpress: Produkcja przemysłowa w sierpniu: 5.0%r/r, budowlano-montażowa: 20.0%r/r, wskaźnik PPI: 3.0%r/r

Makro Express

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 5.0%r/r wobec wzrostu o 10.3%r/r w lipcu i konsensusu rynkowego na poziomie 5.0%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła o 5.0%r/r wobec wzrostu o 7.8%r/r w lipcu. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w sierpniu o 20.0%r/r wobec wzrostu o 18.7%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 18.8%r/r. Ceny producentów (PPI) wzrosły w sierpniu o 3.0%r/r wobec wzrostu o 3.4%r/r w lipcu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie 2.9%r/r.

Wnioski: Po wysokim dwucyfrowym wzroście w lipcu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu powróciła w sierpniu na niższy poziom. Pomimo istotnie niższego odczytu w porównaniu do poprzedniego miesiąca dane nie są zaskoczeniem. Liczba dni roboczych pozostała wprawdzie w sierpniu taka sama jak w lipcu br. i jak w sierpniu zeszłego roku, niemniej jednak dużo mniej korzystna niż w lipcu była już zeszłoroczna sierpniowa baza odniesienia. Ponadto dane dotyczące wskaźnika PMI, w tym jego subkomponentu dotyczącego produkcji, wyraźnie wskazywały na spowalnianie tempa jej wzrostu ze względu na mniejsze zamówienia krajowe i eksportowe. W kolejnych miesiącach dynamika produkcji przemysłowej wahać się będzie prawdopodobnie w graniach 5-8%r/r.

Sierpień przyniósł powrót dynamiki produkcji budowlano-montażowej na wyższy poziom, tj. do 20.0%r/r, niemniej jednak podkreślić należy że jeszcze na początku br. przekraczała ona 30.0%r/r. Dynamika jest nadal relatywnie wysoka, sugeruje jednak nieco wolniejsze tempo wzrostu inwestycji w trzecim kwartale br. W kolejnych miesiącach dynamika produkcji budowlanej pozostanie dwucyfrowa, należy jednak spodziewać się coraz niższych jej odczytów chociażby ze względu na coraz wyższą zeszłoroczną bazę odniesienia.

Dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej wpisują się w obecną retorykę RPP. Wskazują na oczekiwane przez Radę wyhamowanie aktywności gospodarczej w Polsce, co jest jednym z argumentów za utrzymywaniem stóp procentowych na obecnych niskich poziomach. Spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych co najmniej do końca 2019 r.

Monika Kurtek
Główny Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat