r.

MakroExpress: Produkcja przemysłowa w styczniu: +1.6%r/r; PPI: -9.0%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1.6%r/r wobec spadku o 3.5%r/r (po korekcie z 3.9%r/r) w grudniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 3.1%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w styczniu o 0.1%r/r wobec spadku o 0.5%r/r w grudniu.

Ceny producentów (PPI) spadły w styczniu o 9.0%r/r wobec spadku o 6.9%r/r (po korekcie z 6.4%r/r) w grudniu. Konsensus rynkowy wskazywał na odczyt PPI na poziomie -8.3%r/r.

Wnioski: Produkcja sprzedana przemysłu na początku br. niestety nadal zaskakuje negatywnie. Pojawił się wprawdzie jej wzrost po dwóch ostatnich miesiącach spadków, ale jest to jednak wzrost o połowę niższy od prognoz. W przypadku wskaźnika PPI styczniowy odczyt wskazuje na dalsza szybką dezinflację u producentów. Dane okazały się ponownie bardziej optymistyczne od średnich prognoz rynkowych.

Z komunikatu GUS wynika, że w styczniu br. produkcja r/r wzrosła w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (o 32.4%), w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 21.0%), pozostałego sprzętu transportowego (o 20.4%), czy chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 8.0%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 18 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26.2%), w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego/lignitu (o 15.3%), czy w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 9.2%). GUS podał również, że w styczniu br. odnotowano wzrost r/r w produkcji dóbr inwestycyjnych (o 14.4%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 2.6%). Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 4.5%), dóbr związanych z energią (o 1.9%) oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 1.7%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach na wyniki produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu br. nadal negatywny wpływ wywierał ograniczony popyt z zagranicy, zwłaszcza z Niemiec. Jeśli ten „silnik” zacznie w przyszłości działać, odczyty produkcji będą z całą pewnością znacznie wyższe. Na razie przemysł realizuje przede wszystkim zamówienia krajowe, które na szczęście rosą i mają szansę jeszcze przyspieszać w kolejnych miesiącach. Będzie to powodowane i wzrostem konsumpcji w gospodarce, i wzrostem inwestycji. Perspektywy dla przemysłu należy zatem oceniać jako pozytywne.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły