MakroExpress: RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 1.50%)

Makro Express

RPP zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna nadal wynosi 1.50%). Nie spodziewamy się zmian w łagodnym nastawieniu Rady. Można oczekiwać, że RPP ponownie podkreśli zasadność scenariusza dalszej stabilizacji stóp procentowych na obecnych poziomach.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat