MakroExpress: RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 1.50%)

Makro Express

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Rada dysponuje najnowszymi danymi z polskiej gospodarki, w tym. m.in. wstępną dynamiką PKB w pierwszym kwartale br. oraz wskaźnikiem CPI. Wciąż relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym wyraźnym przyspieszaniu inflacji skłonić może RPP do formułowania podczas dzisiejszej konferencji ostrożniejszych ocen dotyczących okresu stabilizacji stóp procentowych w Polsce, ale mało prawdopodobne jest, aby Rada zasygnalizowała, że stopy mogą zmienić się w tym roku.

Drukuj komunikat