MakroExpress: RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 1.50%)

Makro Express

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Rada, spotykając się po wakacyjnej przerwie, przeanalizowała najnowsze dane z polskiej gospodarki, w tym. m.in. dynamikę PKB w drugim kwartale br., jego strukturę, a także „świeże” dane inflacyjne. Uwadze RPP nie umknęły zapewne także spore zmiany, w stosunku do lipca, w otoczeniu zewnętrznym. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe bez zmian, czekając m.in. na jutrzejsze decyzje EBC oraz przyszłotygodniowe Fedu. Wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, jeśli chodzi o poziom stóp procentowych w Polsce, jest ich długotrwała stabilizacja, wykraczająca poza 2021 r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat