MakroExpress: RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 1.50%)

Makro Express

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Gorącym tematem posiedzenia było najprawdopodobniej dość gwałtowne, jak wynika z wyliczeń, wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego w końcu 2019 r., przy jednocześnie zaskakującym przyspieszeniu inflacji. Rada czeka na kolejne dane, tj. szacunek styczniowego wskaźnika CPI oraz dynamikę PKB (i jego strukturę) w czwartym kwartale ub.r. Czeka też na marcową Projekcję Inflacji, gdzie w dół zrewidowana zostanie zapewne prognoza PKB, a w górę CPI.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat