MakroExpress - RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 1.50%)

Makro Express

Zgodnie z oczekiwaniami RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych. Komunikat po dzisiejszym posiedzeniu Rady zawierać będzie ścieżki centralne CPI i PKB z lipcowego Raportu o inflacji NBP. Można spodziewać się, że w stosunku do prognoz z marca nieznacznie w górę została zrewidowana prognoza PKB, w dół natomiast prognoza CPI. Niemniej jednak zmiana prognoz nie spowodowała, i nie spowoduje w najbliższym czasie, nastawienia RPP do polityki pieniężnej. Do końca swojej kadencji RPP nie zmieni poziomu stóp procentowych. W bazowym scenariuszu spodziewam się braku zmian poziomu stóp do końca 2016 r.

Drukuj komunikat