MakroExpress: RPP obniżyła stopę referencyjną NBP o 50pb (do 1.00%), stopę lombardową o 100pb (do 1.50%)

Makro Express

RPP dokonała na dzisiejszym posiedzeniu następujących zmian stóp procentowych:

- stopy referencyjna NBP obniżona została o 50pb (do 1.00%)
- stopa lombardowa o 100pb (do 1.50%)
- stopa redyskonta weksli została obniżona o 70pb (do 1.05%)
Stopa depozytowa pozostała niezmieniona (na poziomie 0.50%).


Informacja po posiedzeniu RPP zostanie opublikowana dziś o godz. 16.30 na stronie www.nbp.pl

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat