MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w kwietniu: 13.6%r/r, produkcja budowlano-montażowa: 17.4%r/r

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła nominalnie w kwietniu o 13.6%r/r wobec wzrostu o 3.1%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się sporo wyższa od oczekiwań rynkowych na poziomie 9.9%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 11.8%r/r wobec wzrostu o 1.8%r/r w marcu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 8.3%r/r. 

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w kwietniu o 17.4%r/r wobec wzrostu o 10.8%r/r w marcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 17.9%r/r.  

Wnioski: Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno w ujęciu nominalnym jak i realnym, istotnie przyspieszyło w kwietniu, „odreagowując” dość słaby wynik marcowy. Wysoki kwietniowy wzrost sprzedaży to efekt po pierwsze późnej w tym roku Wielkanocy (w związku z czym zakupy przesunęły się w czasie- co pokazuje najbardziej wysoki wzrost sprzedaży żywności m/m), a po drugie efektu niskiej bazy odniesienia z ubiegłego roku (ubiegłoroczny kwiecień był miesiącem z najniższym wzrostem sprzedaży detalicznej na przestrzeni całego 2018 r.). Czynnikiem wspierającym sprzedaż jest ogólnie rzecz biorąc poprawiająca się sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które w najbliższym czasie będą dodatkowo wsparte kolejnymi transferami socjalnymi. To pozwala zachować optymizm co do tempa wzrostu konsumpcji w polskiej gospodarce, i tym samym tempa wzrostu PKB. W mojej ocenie średniorocznie dynamika PKB wyniesie w 2109 r. 4.5%. 

Na tle opublikowanych dziś danych dotyczących sprzedaży detalicznej oraz opublikowanych wczoraj danych dotyczących produkcji przemysłowej, bardzo dobrze wygląda również kwietniowa dynamika produkcji budowlano-montażowej. Wzrost o 17.4%r/r jest najwyższym w tym roku i jednocześnie najwyższym od października ubiegłego roku. W kolejnych miesiącach wynikom produkcji budowlano-montażowej sprzyjać będzie malejąca zeszłoroczna baza odniesienia, ale najprawdopodobniej zmniejszać się będzie aktywność w branży, co w efekcie przekładać się będzie na wyniki bliższe 10%r/r.  

Opublikowane dziś dane dopełniają obrazu polskiej gospodarki w pierwszym miesiącu drugiego kwartału br. i jest on wciąż pozytywny. Dynamika PKB, jak można na podstawie tych danych wnioskować, może być w drugim kwartale zbliżona do zanotowanej w pierwszym kwartale. Byłby to wynik przekraczający prognozy NBP, w związku z czym należałoby spodziewać się w lipcowej projekcji rewizji w górę i ścieżki PKB, i ścieżki CPI. Jest jednak mało prawdopodobne, aby RPP zmieniła na tej podstawie swoje dotychczasowe stanowisko dotyczące stóp procentowych. Pozostaną one na obecnym poziomie zapewne w tym i co najmniej przyszłym roku.

Drukuj komunikat