MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w kwietniu: +33.4%r/r (nominalnie), +19.0%r/r (realnie)

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu nominalnie o 33.4%r/r wobec wzrostu o 22.0%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się wyższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 25.7%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 19.0%r/r wobec wzrostu o 9.6%r/r w marcu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 16.2%r/r.

Wnioski: Wyniki kwietniowej sprzedaży detalicznej, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, pobiły kolejne rekordy. Niewątpliwie przypadające w tym roku na połowę kwietnia święta Wielkanocne, ale przede wszystkim napływ ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy (saldo osób przyjeżdzających i wyjeżdżających na koniec kwietnia), to główne powody tak wysokich odczytów. Jednocześnie nadal przyspiesza wzrost cen towarów i w kwietniu deflator sprzedaży detalicznej również sięgnął nienotowanych wcześniej poziomów, tj. 12.1%r/r wobec 11.3%r/r w marcu.

Polska gospodarka konsumpcją stoi i co więcej jest to wciąż przyspieszająca konsumpcja. Dla RPP, która poprzez podwyżki stóp procentowych próbuje walczyć z inflacją, jest to z całą pewnością bardzo niepokojące zjawisko. Dotychczasowych 7 podwyżek stóp (stan na koniec kwietnia) nie ograniczyło bowiem – jak można wnioskować z danych dotyczących sprzedaży detalicznej – ani trochę konsumpcji gospodarstw domowych, a jednocześnie przyspieszają coraz bardziej i wynagrodzenia, i ceny. Spirala płacowo-cenowa rozkręcona. Co gorsza, przemysł i budownictwo sygnalizują już rozpoczęcie spowolnienia, a zatem na horyzoncie coraz wyraźniej rysuje się scenariusz stagflacji. Wydaje się, że to ostatni dzwonek aby tak skoordynować politykę monetarną i fiskalną, aby uniknąć naprawdę negatywnych zjawisk w polskiej gospodarce.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat