MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w sierpniu: 9.0%r/r (nominalnie), 6.7%r/r (realnie)

Makro Express

Sprzedaż detaliczna wzrosła nominalnie w sierpniu o 9.0%r/r wobec wzrostu o 9.3%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się zbliżona do średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 9.1%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu o 6.7%r/r wobec średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.0%r/r i wzrostu o 7.1%r/r w lipcu.  

Wnioski: Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej, zarówno nominalne jak i realne, wciąż utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie. Sierpień to ogólnie czas przygotowań do nowego roku szkolnego, co zwiększa skłonność gospodarstw domowych do zakupów. Od kiedy wprowadzono w życie program Rodzina 500+ zauważalnie szybciej rosła sprzedaż detaliczna w sierpniu 2016 i 2017 r., a w tym roku dodatkowym impulsem mógł być uruchomiony program Dobry Start, tj. pieniądze na wyprawkę dla dzieci w wieku szkolnym. Świadczyć o tym mogą m.in. silne wzrosty sprzedaży w takich kategoriach jak "tekstylia, odzież, obuwie", "meble, rtv, agd" czy "pozostała sprzedaż". 

W kolejnych miesiącach sprzedaż detaliczna nadal pozostawać będzie relatywnie silna, do czego przyczyniać się będzie korzystna z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy oraz realizowane programy rządowe zasilające budżety gospodarstw domowych. Konsumpcja tym samym pozostanie najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych kwartałach. 

Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w sierpniu, w połączeniu z lipcowymi, wskazują na wciąż wysokie tempo wzrostu PKB w trzecim kwartale br., choć uwzględniając dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu czy produkcji budowlano-montażowej należy spodziewać się, że nie będzie ono już przekraczać 5.0%r/r. Dla Rady Polityki Pieniężnej nie jest to jednak żadne zaskoczenie i dlatego nie należy oczekiwać jakiejkolwiek zmiany jej dotychczasowej retoryki. Według naszych prognoz stopy procentowe pozostaną na obecnych poziomach co najmniej do końca 2019 r.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat