MakroExpress - Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 10.3%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w czerwcu do 10.3% z 10.8% w maju. Dane okazały się zgodne z konsensusem rynkowym. 

Wnioski: Liczba bezrobotnych spadła w czerwcu o 80 tys. Stopa bezrobocia nadal jeszcze była dwucyfrowa, ale wielkimi krokami zbliża się moment kiedy znajdzie się ona na poziomie jednocyfrowym. Obecnie stopa bezrobocia  jest najniższa od stycznia 2009 roku, jeśli natomiast spadnie poniżej 10% będzie to poziom najniższy od 2008 roku, tj. czasu rozpoczęcia światowego kryzysu. W tym kontekście istotne jest jednak to, co będzie się dziać w gospodarce w drugiej połowie br. Po tym jak oddalona została groźba bankructwa Grecji i jej wyjścia ze strefy euro w najbliższym czasie, pozytywnie rysują się perspektywy gospodarcze strefy euro, a to jest niewątpliwie pozytywną informacją dla polskiej gospodarki. Zakładając, że tempo wzrostu PKB w trzecim i czwartym kwartale br. będzie w Polsce nadal delikatnie przyśpieszać, również pozytywne tendencje na rynku pracy powinny być kontynuowane. Nadal zatem można oczekiwać, że stopa bezrobocia zakończy obecny rok na poziomie jednocyfrowym, w okolicach 9.8%.

Drukuj komunikat