MakroExpress: Stopa bezrobocia w kwietniu: 5.6%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 5.6% z 5.9% w marcu. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Stopa bezrobocia wg BAEL wzrosła w Q1’19 do 3.9% z 3.8% w Q4’18. 

Wnioski: Kwiecień przyniósł kontynuację spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce, która osiągnęła kolejny rekordowo niski poziom. Niemniej jednak wyraźnie widać, że spadki bezrobocia są coraz mniej dynamiczne. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w kwietniu o 46.4 tys., podczas gdy np. w kwietniu 2018 r. było to 49.7 tys., a w kwietniu 2017 r. aż 71.5 tys. Był to tym samym kolejny z rzędu miesiąc, w którym ubytek bezrobotnych jest mniejszy niż w latach poprzednich. W najbliższych (letnich) miesiącach stopa bezrobocia najprawdopodobniej obniży się w okolice 5.2%, na koniec roku natomiast może nieco wzrosnąć i wynieść ok. 5.4%.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat