MakroExpress - Stopa bezrobocia w lipcu spadła do 10.1%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w lipcu do 10.1% z 10.3 % w czerwcu. Dane okazały się zgodne z konsensusem rynkowym.

Wnioski: Lipiec był piątym z rzędu miesiącem spadku stopy bezrobocia. Liczba bezrobotnych spadła tym razem o 36.6 tys. Stopa bezrobocia wciąż jeszcze była dwucyfrowa, niemniej jednak w sierpniu powinna ona osiągnąć już poziom jednocyfrowy, najniższy od grudnia 2008 roku. Sprzyjać temu powinien m.in. trwający okres prac sezonowych w rolnictwie, sadownictwie i budownictwie. Na koniec br. stopa bezrobocia ma także szansę utrzymać jednocyfrowy poziom, choć dla takiego scenariusza bardzo ważna będzie sytuacja w gospodarce w drugiej połowie br. Ostatnie wydarzenia w Chinach rodzą obawę że jeśli hamowanie drugiej największej na świecie gospodarki będzie kontynuowane w kolejnych miesiącach, spowolni to obecnie oczekiwane odbicie w gospodarce strefy euro, co z kolei miałoby negatywne przełożenie na tempo wzrostu PKB w Polsce. W przypadku realizacji takiego scenariusza stopa bezrobocia na koniec roku raczej powróci w okolice 10%.

 

Drukuj komunikat