MakroExpress: Stopa bezrobocia w lutym: 5.5%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego ustabilizowała się w lutym na poziomie ze stycznia, tj. 5.5%. Dane okazały się zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi.

Wnioski: Niska lutowa stopa bezrobocia na poziomie 5.5% jest najprawdopodobniej wynikiem, którego dość długo nie zobaczymy ponownie. To, co zaczęło dziać się w tym miesiącu w polskiej gospodarce, a także skala tych zjawisk, bez wątpienia odciśnie piętno na liczbie bezrobotnych. Nie będziemy obserwować sezonowych spadków bezrobocia, w to miejsce pojawią się zapewne istotne jego wzrosty. Zakładając, że liczba bezrobotnych w związku z kryzysem gospodarczym wzrośnie w tym roku o 400-500 tys., stopa bezrobocia na w grudniu br. może wynieść około 8.0-8.5%.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat