MakroExpress: Stopa bezrobocia w maju: 5.4%

Makro Express

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w maju do 5.4% z 5.6% w kwietniu. Dane okazały się zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.


Wnioski: Zarówno liczba zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia, pobiły w Polsce kolejny rekord. Ta ostatnia spadła w maju do zaledwie 5.4%. Jest to po części efekt sezonowego zapotrzebowania na pracowników, w głównej mierze jest to jednak wynik coraz większych problemów pracodawców z pozyskaniem pracowników i zachęcaniem ich do podjęcia pracy rosnącymi wynagrodzeniami. W najbliższych miesiącach stopa bezrobocia najprawdopodobniej jeszcze będzie się nieznacznie obniżać (w kierunku 5.2%), by następnie w końcu roku osiągnąć poziom 5.3-5.4%. Spadek stopy bezrobocia poniżej 5.0%, biorąc pod uwagę i występujące w każdej gospodarce tzw. bezrobocie naturalne, i perspektywy nieco wolniejszego wzrostu PKB, wydaje się mało prawdopodobny.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat