MakroExpress - Wskaźnik CPI w czerwcu: -0.8%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI wyniósł w czerwcu -0.8%r/r wobec -0.9%r/r w maju. Dane okazały się zgodne z konsensusem rynkowym i moją prognozą. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się.

Wnioski: Czerwiec był czwartym z rzędu miesiącem zawężania się deflacji w Polsce. Nadal jednak skala tego zawężenia jest bardzo mała, w związku z czym inflację w ujęciu rocznym zobaczyć będzie można najwcześniej w samej końcówce roku, i to na bardzo niskim poziomie. Na chwilę obecną zmniejszanie się spadków cen towarów i usług ogółem powodowane jest przede wszystkim wzrostem cen paliw i bardzo nieznacznym odbiciem cen żywności. Nie inaczej będzie najprawdopodobniej w nadchodzących miesiącach. Z początkiem lipca ceny paliw na stacjach nadal rosły (do czego przyczyniał się i poziom cen ropy na świecie, i słabszy wobec dolara złoty, i wreszcie sezon wakacyjny), z kolei ceny żywności przeszły już okres dostosowawczy po wprowadzeniu w zeszłym roku rosyjskiego embarga, a dodatkowo susza w niektórych regionach Polski rodzi obawy o wielkość zbiorów owoców, warzyw i zbóż, co także hamuje spadki cen. W całym roku średnioroczny wskaźnik CPI osiągnie – według moich prognoz – -0.8%, tj. znacznie poniżej oficjalnej prognozy Ministerstwa Finansów na poziomie -0.2%.

Opublikowany dziś wskaźnik CPI wpisuje się w prognozy inflacyjne przedstawione kilka dni temu przez NBP. Podobnie jak NBP spodziewam się że powrót inflacji do dolnego pasma odchyleń od celu (a tym bardziej samego celu) będzie procesem powolnym, trwającym jeszcze wiele miesięcy, i zdejmującym tym samym presję z RPP związaną z podwyżkami stóp procentowych. Spodziewam się barku zmian poziomu stóp do końca 2016 r.

 

Drukuj komunikat