MakroExpress: Wskaźnik CPI w kwietniu (flash): 12.3%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w kwietniu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 12.3%r/r wobec 11.0%r/r w marcu oraz konsensusu rynkowego na poziomie 11.4%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 2.0%.

Wnioski: Inflacja nadal mocno pnie się w górę. W kwietniu wskaźnik CPI osiągnął kolejny nie widziany od lat poziom, tj. od 1998 r. Niestety złamanie kolejnej bariery, tj. 13.0%r/r, jest kwestią zaledwie 1-2 miesięcy. Szczyt inflacji możemy mieć w czerwcu br., choć biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się otoczenie nie można wykluczyć, że będzie to później. Z danych GUS wynika, że w kwietniu nadal istotne powyżej sezonowych trendów rosły ceny żywności (o 4.2%m/m), wzrosły także ceny nośników energii (o 2.4%m/m), spadły natomiast nieco ceny paliw (o 0.8%m/m). Szacunki wskazują, że w kwietniu mocno przyspieszyła także inflacja bazowa (po wykluczeniu cen żywności i energii) i wyniosła rekordowe 7.6%r/r.

Rozpędzony wzrost cen towarów i usług w gospodarce nie zamierza póki co hamować. Na razie mamy coraz to nowsze impulsy inflacjogenne, natomiast nie widać na razie efektów zapoczątkowanych w październiku 2021 r. podwyżek stóp procentowych przez RPP. To, czego w najbliższym czasie należy oczekiwać, to dalsze podwyżki stóp procentowych (w maju w mojej ocenie o kolejne 100pb) i dalsze przyspieszanie wskaźnika CPI. W całym roku średnia inflacja będzie dwucyfrowa i może przekroczyć 12.0%, zaś stopa referencyjna NBP może „zatrzymać się” na poziomie co najmniej 7.0%.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat