MakroExpress: Wskaźnik CPI w kwietniu (ostateczny szacunek): 2.2%r/r

Makro Express

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w kwietniu 2.2%r/r wobec wstępnego szacunku na tym samym poziomie. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1.1%, również zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami. 

Wnioski: Ostateczny szacunek GUS potwierdził, że inflacja w kwietniu br. przyspieszyła do 2.2%r/r, osiągając poziom najwyższy od sierpnia 2018 r. Wysoki poziom wskaźnika CPI to przede wszystkim efekt dużego wzrostu - w ujęciu miesięcznym - cen paliw (o 4.1%), żywności (o 1.0%) oraz wywozu śmieci (o 6.0%). Drożeją także usługi. Na bazie udostępnionych przez GUS danych można szacować, że inflacja bazowa w kwietniu przyspieszyła do 1.8%r/r. Kwietniowy odczyt wskaźnika CPI determinuje ścieżkę inflacji w kolejnych miesiącach i tym samym średnioroczną prognozę. Na świecie ponadto nadal utrzymują się podwyższone ceny ropy naftowej, wynikające z czynników podażowych, a także mimo ostatniej poprawy warunków atmosferycznych wciąż niepewne są tegoroczne zbiory w sadownictwie i rolnictwie. Wskaźnik CPI może w związku z tym do końca tego roku utrzymywać się powyżej 2.0%r/r, średniorocznie zaś wynieść 1.9-2.0%. Byłby to poziom wciąż niższy od środka celu NBP, dlatego przy jednoczesnym nieco szybszym od oczekiwań tempie wzrostu PKB w tym roku (na co są duże szanse biorąc pod uwagę dzisiejszy odczyt za pierwszy kwartał br.), nadal nie skłaniałby RPP do zmian poziomu stóp procentowych. Po RPP można natomiast spodziewać się, że będzie bardziej „ostrożna” w nakreślaniu horyzontu stabilizacji stóp w Polsce. W tym i przyszłym roku raczej nie ulegną one zmianie, natomiast horyzont 2022 r. wydaje się aktualnie mniej pewny.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat