MakroExpress: Wskaźnik CPI w marcu (flash): 10.9%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w marcu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 10.9%r/r wobec 8.5%r/r w lutym oraz konsensusu rynkowego na poziomie 9.8%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 3.2%.

Wnioski: Inflacja w marcu przekroczyła psychologiczną barierę 10.0%r/r, zbliżając się do 11.0%r/r i przekraczając istotnie średnie oczekiwania rynkowe. Ostatnio dwucyfrowy poziom wskaźnika CPI odnotowano w Polsce we wrześniu 2000 r. Z danych GUS wynika, że do przyspieszenia wzrostu cen, aż o 3.2% w stosunku do lutego br., przyczynił się w największym stopniu wzrost cen paliw, aż o 28%m/m, ale także odbiegający od sezonowych trendów wzrost cen żywności, o 2.2%m/m, oraz wzrost cen nośników energii o 4.4%m/m. Zapewne część innych towarów i usług także notowało w marcu wzrosty, ale na te dane musimy poczekać do połowy kwietnia. Z moich wstępnych szacunków wynika, że inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, mogła w marcu przyspieszyć do 6.9%r/r.

Inflacja bliska 11.0% jest niewątpliwie argumentem za dalszymi podwyżkami stóp procentowych w Polsce. Już w przyszłym tygodniu zobaczymy zapewne kolejny wzrost stóp i w mojej opinii może być to drugi z rzędu ruch o 75pb. Wg moich prognoz średnioroczny wskaźnik CPI, i to przy założeniu utrzymania tarcz antyinflacyjnych do końca br., wyniesie w tym roku powyżej 10%, a „sprowadzenie” go do celu inflacyjnego zajmie kolejne co najmniej 3 lata. RPP ma ewidentnie jeszcze sporą przestrzeń do działania.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat