MakroExpress: Wskaźnik CPI w marcu (flash): 3.2%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI w marcu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 3.2%r/r wobec 2.4%r/r w lutym oraz konsensusu rynkowego na poziomie 2.8%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 1.0%.

Wnioski: Inflacja w marcu wyraźnie przyspieszyła, przewyższając oczekiwania rynkowe i powracając z przytupem do górnego przedziału odchyleń od środka celu NBP. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost cen paliw, który wg wstępnych wyliczeń GUS wyniósł 6.6%m/m. Wzrosły jednak także ceny żywności, o 0.7%m/m, a ze względów sezonowych kolejną kategorią z wyższymi cenami była prawdopodobnie także odzież i obuwie, choć wzrosty w tej kategorii mogły być niższe w porównaniu do lat poprzednich. Pełną strukturę inflacji poznamy 15 kwietnia.

Wyższy od wcześniejszych przewidywań wskaźnik CPI w marcu, przekraczający środek celu inflacyjnego i przekraczający 3.0%, dość mocno „podnosi” ścieżkę inflacji na cały br. Wg aktualnych prognoz średniorocznie inflacja w 2021 r. może być wyższa od zeszłorocznej i wynieść około 3.5-3.6%. Już w kwietniu inflacja wyjdzie poza górną granicę celu NBP, tj. 3.5%, a w kolejnych miesiącach, ze względu na niską bazę odniesienia, może okresowo przekraczać 4.0%. Podkreślić należy fakt, że przyspieszenie wzrostu cen ma miejsce w sytuacji wciąż pandemicznej, tak w Polsce jak i na świecie, z obowiązującymi obostrzeniami i restrykcjami, a zatem otwarcie gospodarki i ożywienie, może inflację podbić do jeszcze wyższych poziomów.

Dzisiejszy odczyt niewątpliwie jest niepokojący z punktu widzenia RPP. Jeśli wskaźnik CPI przekroczy górną granicę odchyleń od celu NBP, a następnie trwale oscylować będzie w okolicach 4.0%, RPP coraz trudniej będzie mówić o długotrwałej stabilizacji stóp procentowych w Polsce. W tym roku stopy pozostaną na rekordowo niskich poziomach, ale 2022 r. może okazać się jednak tym, w którym trzeba będzie rozpocząć zacieśnianie polityki monetarnej.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat