r.

MakroExpress: Wskaźnik CPI w marcu (ostateczny szacunek): 2.0%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w marcu 2.0%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 1.9%r/r. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika nie uległ rewizji i wyniósł 0.2%.

Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w marcu wyniósł 2.0%r/r, tj. nieco więcej niż wskazywał szacunek flash. Z danych GUS wynika, że wskaźnik cen towarów obniżył się w marcu do 0.4%r/r z 1.4%r/r w lutym, wskaźnik cen usług natomiast wyhamował do 6.6%r/r z 7.0%r/r w poprzednim miesiącu. Tym samym utrzymuje się dość wyraźna przewaga wzrostu cen usług nad cenami towarów. Wśród głównych kategorii raportowanych przez GUS spadki cen w stosunku do lutego zanotowano w marcu jedynie w przypadku „żywności i napojów bezalkoholowych” (o 0.1%) oraz w „rekreacji i kulturze” (o 0.7%). We wszystkich pozostałych kategoriach miały miejsce w marcu m/m wzrosty cen, w tym największe w przypadku „odzieży” (o 3.3%) i „łączności” (o 0.9%). Inflacja bazowa, po wykluczeniu cen żywności i energii, obniżyła się w marcu – wg moich wyliczeń – do 4.6-4.7%r/r z 5.4%r/r w lutym.

Marcowy odczyt wskaźnika CPI ostatecznie wyniósł 2.0%r/r, niemniej jednak jest to nadal poziom mieszczący się w dolnym paśmie odchyleń od celu NBP. Ostatni raz wskaźnik CPI w tym przedziale wdziany był w grudniu 2020 r. Niestety inflacja na takich niskich poziomach nie zdoła utrzymać się zbyt długo. Poniżej 2.5% wskaźnik CPI pozostanie jeszcze w kwietniu, już w maju natomiast przejdzie najprawdopodobniej na tę drugą „gorszą” stronę i w kolejnych miesiącach będzie nadal powoli wspinał się w górę. Od 1 kwietnia br. weszły w życie przepisy przywracające stawkę VAT na żywność do 5%. W samym kwietniu efekt będzie zapewne ze względu na silną konkurencję między największymi sieciami handlowymi tylko częściowo widoczny, ale może się za to pojawić jeszcze – jako efekt odroczony - w kolejnych miesiącu, natomiast od lipca czekają nas jeszcze podwyżki rachunków za energię elektryczną, choć na razie nie jest jeszcze do końca jasne w jakiej skali. Przyspieszenie inflacji, jak wynika z powyższego będzie powolne i rozłożone w czasie. Na koniec br. wskaźnik CPI może znaleźć się – wg moich prognoz - w okolicach 5.0%r/r.

Dzisiejsze dane nie zmieniają perspektyw polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach. Stopy procentowe będą utrzymywane na obecnych poziomach co najmniej do listopada br.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły