MakroExpress: Wskaźnik CPI w sierpniu (flash): 2.0%r/r

Makro Express

Wskaźnik CPI wyniósł w sierpniu wg „szybkiego” szacunku GUS 2.0%r/r wobec 2.0%r/r w lipcu i konsensusu rynkowego na takim samym poziomie. W ujęciu miesięcznym ceny nie zmieniły się.


Wnioski: Wskaźnik CPI wyniósł w sierpniu tyle samo co w czerwcu i lipcu. Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w kierunku niższej inflacji oddziaływały w sierpniu przede wszystkim spadające ceny żywności. Najprawdopodobniej w dół ciągnęły także CPI spadające sezonowo ceny odzieży i obuwia w związku z ostatnim etapem letnich wyprzedaży. W górę z kolei mocno pociągnęły inflację ceny nośników i energii, spowodowane m.in. podwyżką cen gazu dla gospodarstw domowych, ale także najprawdopodobniej inne kategorie wchodzące w skład tzw. inflacji bazowej. Ta ostatnia - jak wskazują szacunki - przyspieszyła w sierpniu. W najbliższych miesiącach inflacja pozostanie prawdopodobnie w okolicach 1.9-2.0%r/r. Coraz wyższa zeszłoroczna baza odniesienia sprzyjać powinna obniżaniu się wskaźnika CPI, proces ten jednak powstrzymać mogą skutki tegorocznej suszy.


Dzisiejszy odczyt sierpniowej inflacji, w połączeniu z danymi dotyczącymi tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (w tym rozczarowującym tempem wzrostu inwestycji), utwierdzą zapewne RPP w dotychczasowych poglądach w kwestii polityki monetarnej. Spodziewamy się braku zmian poziomu stóp procentowych co najmniej do końca 2019 r.


Monika Kurtek
Główny Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat