MakroExpress: Wskaźnik CPI we wrześniu (ostateczny szacunek): 5.9%r/r

Makro Express

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł we wrześniu 5.9%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 5.8%r/r. W ujęciu miesięcznym wzrost cen został skorygowany do 0.7% z 0.6% szacowanych pierwotnie.

Wnioski: Wskaźnik inflacji we wrześniu uległ rewizji w górę, do 5.9%r/r. To odczyt najwyższy od lipca 2001 r. Ceny usług wzrosły o 6.6%r/r, towarów zaś o 5.6%r/r, co po raz kolejny potwierdza, że ceny towarów rosną coraz szybciej i „doganiają” wzrost cen usług. We wrześniu najwyższe wskaźniki cen zanotowano ponownie w kategoriach takich jak „paliwa do prywatnych środków transportu” (o 28.6%r/r), „wywóz śmieci” (o 19.7%r/r) oraz „mięso drobiowe” (o 17.5%r/r). Inflacja bazowa (po wykluczeniu cen żywności i energii), jak wskazują szacunki, także po raz kolejny przyspieszyła i we wrześniu wyniosła 4.2%r/r.

Każdy miesięczny odczyt inflacji, coraz wyższy, a do tego odchylający się od prognoz w górę, „podbija” jej ścieżkę w kolejnych miesiącach. Po publikacji wrześniowych danych jest pewne, że wskaźnik CPI w październiku br. przekroczy 6.0%r/r, a w końcu br. może znaleźć się w okolicach 7.0%. Początek 2022 r., z nieuniknionymi podwyżkami cen energii i gazu, zapowiedzianymi wzrostami akcyzy na alkohol i tytoń, a także podwyżką płacy minimalnej o 7.5%, może „wybić” wskaźnik CPI sporo powyżej 7.0%. W efekcie, jak wiele na to wskazuje, średnioroczna inflacja w 2022 r. będzie wyższa od przewidywanej na ten rok (aktualnie już 4.8%) i wynieść powyżej 5.0%. Trudno zakładać, że RPP będzie przyglądać się temu i nie reagować. Pomimo braku wskazań, że podwyżka stóp procentowych w październiku br. to początek cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, spodziewam się kolejnych działań RPP. Do kolejnej podwyżki stóp może dojść moim zdaniem w styczniu i może ona być ponownie „większym” ruchem.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat