r.

MakroExpress: Wskaźnik PMI w czerwcu wyniósł 45.0 pkt wobec 45.0 pkt w maju

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wyniósł w czerwcu 45.0 pkt. wobec 45.0 pkt w maju. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 44.9 pkt.

Wnioski: Czerwiec nie przyniósł zmian wskaźnika PMI. Biorąc pod uwagę konsensus rynkowy wskazujący na dalszy spadek wskaźnika, wynik należy uznać za relatywnie dobry. Również biorąc pod uwagę dość spore spadki wskaźnika PMI w Niemczech i w całej strefie euro w czerwcu, wskaźnik PMI dla Polski na tym tle wygląda w miarę pozytywnie. Jak jednak podaje w raporcie S&P Global, w połowie 2024 r. polski sektor przemysłowy pozostawał w fazie spowolnienia. Sektor ten skurczył się 26-ty miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 r. S&P Global zwraca w raporcie uwagę na to, że w czerwcu odnotowano dalsze ostre spadki wielkości produkcji, liczby nowych zamówień, eksportu i zatrudnienia, zaś aktywność zakupowa zmalała rekordowy 25-ty miesiąc z rzędu. Słabemu popytowi towarzyszył brak presji inflacyjnej, zarówno ceny zakupu środków produkcji, jak i ceny produktów nieznacznie spadły od maja.

Obraz polskiego przemysłu, jaki wyłania się z najnowszego badania S&P Global, wciąż daleki jest od pożądanego. Podstawowym i największym problemem pozostaje słaby popyt na polskie wyroby. Liczba nowych zamówień jest cały czas w trendzie spadkowym, a tempo spadku – jak zaznaczono w raporcie - choć w czerwcu było wolniejsze niż w maju, to jednak nadal pozostało szybkie. Maleją zamówienia nie tylko eksportowe (gdzie najsłabszym ogniwem pozostają Niemcy), ale także, co bardzo niepokoi, zamówienia krajowe. Niestety spadek zamówień negatywnie wpływa na inne obszary, w tym wielkość produkcji i zatrudnienie. Trudno w napływających danych dotyczących wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu dopatrzyć się optymizmu. Dane te wskazują, że tempo wzrostu gospodarczego w II poł. br. może być wolniejsze od dotychczas oczekiwanego, co ostatecznie przełoży się także na niższy wynik całoroczny.


"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Kontakt dla mediów

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl

Powiązane artykuły