MakroExpress: Wskaźnik PMI w lipcu wzrósł do 52.8pkt z 47.2pkt w czerwcu

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w lipcu do 52.8pkt z 47.2pkt w czerwcu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 50.0pkt.

Z informacji opublikowanych przez Markit wynika, że w lipcu br. wszystkie subindeksy pozytywnie wpłynęły na odczyt głównego wskaźnika, w tym największe wzrosty odnotowały kolejno produkcja (+2.6pkt), nowe zamówienia (+2.1pkt) i czas dostaw (+0.6pkt). Markit podaje, że wzmożony napływ nowych zleceń odnotowano zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, a polscy przedsiębiorcy byli wciąż optymistyczni odnośnie przyszłej 12-miesięcznej produkcji. Eksport wzrósł po raz pierwszy od 2 lat, tempo wzrostu było jednak słabe w związku z ograniczającymi popyt obostrzeniami społecznymi wciąż obowiązującymi w wielu krajach.

Wnioski: Wskaźnik PMI ponownie mocno przekroczył w lipcu oczekiwania rynkowe, szybując powyżej 50pkt, tj. granicy oddzielającej kurczenie się przemysłu od jego wzrostu. Co więcej, poziom wskaźnika PMI przekraczający 50pkt był w Polsce notowany ostatnio w październiku 2018 r., a zatem lipcowy odczyt sugeruje wyraźną poprawę warunków w sektorze. Jak zaznacza Markit, wskaźnik PMI mocno rósł trzeci miesiąc z rzędu i na przestrzeni ostatnich 2 lat jest to pierwsza tak znacząca poprawa warunków w sektorze w tak krótkim czasie.

Opublikowane dziś dane pokazują, że wraz ze zdjęciem obostrzeń polska gospodarka szybko i sprawnie wróciła do „działania”. Pierwsze miesiące po odmrożeniu to w dużej mierze nadrabianie zaległości z marca i kwietnia, ale jednocześnie nie można zapomnieć, że pandemia koronowairusa spowodowała po pierwsze sporo zmian, które będą odczuwalne jeszcze wiele miesięcy, a po drugie inne jest także otoczenie zewnętrzne, które na dodatek ciągle podlega zmianom (m.in. niektóre kraje ponownie wprowadzają restrykcje w obliczu kolejnej fali zachorowań). Dane Markitu sugerują, że polska gospodarka (a w szczególności przemysł) z dość dużym impetem wkroczyła w trzeci kwartał, niemniej jednak kolejne miesiące mogą przynieść i ostudzenie emocji, i pewne wyhamowanie obserwowanych aktualnie tendencji. Na chwilę obecną wciąż najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest coraz mniejsza skala recesji gospodarczej w kolejnych kwartałach br., po najtrudniejszym okresie jakim był drugi kwartał br., i powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu na początku przyszłego roku.

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat