MakroExpress: Wskaźnik PMI w przetwórstwie w grudniu: 47.6pkt

Makro Express

Wskaźnik PMI w przetwórstwie spadł w grudniu do 47.6pkt z 49.5pkt w listopadzie. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 49.8pkt.

Wnioski: W grudniu PMI nie tylko utrzymał się poniżej psychologicznej bariery 50.0pkt, ale gwałtownie obniżył się względem odczytu z listopada, osiągając poziom najniższy od 68 miesięcy. Tak mocny spadek jest rezultatem najsłabszego od czerwca 2009 r. wyniku w obszarze produkcji oraz nowych zamówień, gdzie nowe zamówienia eksportowe zanotowały piąty miesięczny spadek z rzędu. Wskutek coraz wyraźniejszego osłabienia presji wydajnościowych, zaległości produkcyjne odnotowały spadek piąty miesiąc z rzędu, w grudniu jednak był on najszybszy od ponad 6 lat. Ponadto, zatrudnienie nie wykazało większych zmian m/m, po spadku w listopadzie. Zakupy środków produkcji obniżyły się w tempie najszybszym od lipca 2016 r., nieznacznie wzrosły m/m zapasy środków produkcji. Również koszty produkcji wzrosły najwolniej od niemal półtora roku, tempo wzrostu cen wyrobów gotowych było zaś najsłabsze od 9 miesięcy. Poprawie m/m uległy nastroje odnośnie przyszłej produkcji w krajowym sektorze przetwórczym, niemniej grudniowy wynik był wciąż trzecim najniższym od ponad pięciu i pół roku.

Rok 2018 skończył się akcentem bardzo pesymistycznym. Mocne zniżki PMI na przestrzeni Q3’18 i Q4’18 stanowią jaskrawy sygnał kurczących się wskaźników produkcji i nadciągającego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Kruchy popyt globalny, istotnie tracące na sile presje wydajnościowe i wątły optymizm w sektorze przetwórczym nie pozostawiają już raczej nadziei, aby w najbliższej perspektywie miało dokonać się „odbicie” koniunktury.

Agata Adamczyk
Ekonomista

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat