MakroExpress: Wzrost PKB w Q1’19 (drugi szacunek): 4.7%r/r

Makro Express

Według drugiego szacunku GUS tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w Q1’19 wyniosło 4.7%r/r wobec szacowanego pierwotnie wzrostu na poziomie 4.6%r/r. Spośród składowych PKB:

-      popyt krajowy - wzrósł o 4.2%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 3.9%r/r, a dynamika inwestycji 12.6%r/r

-      popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 5.9%r/r, zaś import wzrósł o 5.0%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był dodatni i wyniósł 0.7pp wobec dodatniego wkładu na poziomie 0.3pp w Q4'18

Wnioski: Opublikowany dziś przez GUS drugi szacunek PKB okazał się wyższy od pierwotnych wyliczeń. Co więcej dynamika na poziomie 4.7%r/r w pierwszym kwartale br. jest tylko nieznacznie słabsza w porównaniu do zanotowanej w czwartym kwartale 2018 r. Ogólnie rzecz biorąc wynik jest sporo wyższy od oczekiwań z początku br., które kształtowały się poniżej 4.5%, i na pewno skłaniał będzie do rewizji w górę prognoz PKB na cały 2019 r. Głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale br. były konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje oraz konsumpcja publiczna. W pierwszym przypadku dynamika zeszła wprawdzie do 3.9%r/r, czyli poziomu najniższego od drugiego kwartału 2016 r., ale jest to najprawdopodobniej tylko chwilowe wyhamowanie i już w drugim kwartale ma szansę znowu osiągnąć poziom przekraczający 4.0%r/r. Impulsem będą m.in. dodatkowe transfery pieniężne dla gospodarstw domowych (wypłacone już tzw. trzynaste emerytury, a następnie 500+ na każde dziecko w drugiej połowie br.), a także korzystna z punktu widzenia pracowników sytuacja na rynku pracy. W przypadku inwestycji widać ich wyraźne ożywienie w pierwszych trzech miesiącach br., które będzie najprawdopodobniej kontynuowane w kolejnych kwartałach. Sporo wolniej w porównaniu do roku poprzedniego rosną wprawdzie inwestycje samorządów, ale dość mocno przyspieszają inwestycje firm (w przypadku dużych przedsiębiorstw dynamika w pierwszym kwartale br. wyniosła 21.7%r/r wobec 6.6%r/r w analogicznym okresie 2018 r.). W całym roku tempo wzrostu PKB osiągnie wg moich prognoz co najmniej 4.5%. Spowolnienie gospodarcze u naszych głównych partnerów handlowych, ze względu na charakter tego spowolnienia, będzie mieć raczej ograniczony wpływ na wzrost PKB w Polsce.

Opublikowane dziś dane dotyczące PKB, w tym jego struktura, nie będą miały wpływu na najbliższe decyzje RPP w sprawie stóp procentowych. Stopy pozostaną na obecnym poziomie co najmniej do końca przyszłego roku.

 

"Niniejsza publikacja została opracowana w celu informacyjnym oraz promocji i reklamy i nie może być traktowana jako oferta, doradztwo inwestycyjne lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Choć informacje zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych i uznawanych za wiarygodne, BANK POCZTOWY S.A. nie może zagwarantować ich kompletności i dokładności. Wszelkie opinie i prognozy przywołane w niniejszej publikacji są wyrazem oceny autorów w dniu jej wydania i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.Dane i informacje dotyczące przeszłości, jak również prognozy, nie odnoszą się do żadnych instrumentów finansowych oraz nie stanowią gwarancji jakichkolwiek cen instrumentów lub wyników finansowych. Autorzy publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji w niej zawartych."   
Zmiana treści wynika z procesu dostosowań do nowych regulacji ponadnarodowych.   

Drukuj komunikat