MakroExpress

15 kwietnia 2024 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w marcu (ostateczny szacunek): 2.0%r/r

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w marcu 2.0%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 1.9%r/r. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika nie uległ rewizji i wyniósł 0.2%. Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w marcu wyniósł 2.0%r/r, tj. ...

Według ostatecznego szacunku GUS wskaźnik CPI wyniósł w marcu 2.0%r/r wobec wstępnego szacunku na poziomie 1.9%r/r. W ujęciu miesięcznym wstępny szacunek wskaźnika nie uległ rewizji i wyniósł 0.2%. Wnioski: Wg ostatecznego szacunku GUS wskaźnik inflacji w marcu wyniósł 2.0%r/r, tj. ...

Czytaj więcej
04 kwietnia 2024 r.
MakroExpress: W kolejnych kwartałach kształtowanie się inflacji obarczone jest znaczną niepewnością - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce napływające dane sygnalizują wzrost dynamiki aktywności gospodarczej na początku 2024 r., a także utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. ...

W dzisiejszym komunikacie RRP zwraca uwagę, że w Polsce napływające dane sygnalizują wzrost dynamiki aktywności gospodarczej na początku 2024 r., a także utrzymuje się dobra sytuacja na rynku pracy, w tym niskie bezrobocie. ...

Czytaj więcej
04 kwietnia 2024 r.
MakroExpress: RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi 5.75%)

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

Czytaj więcej
02 kwietnia 2024 r.
MakroExpress: Wskaźnik PMI w marcu wzrósł do 48.0 pkt z 47.9 pkt w lutym

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w marcu do 48.0pkt. z 47.9pkt w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na stabilizację wskaźnika na poziomie 47.9 pkt. Wnioski: Marzec był drugim z rzędu miesiącem wzrostu wskaźnika PMI w Polsce. ...

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w marcu do 48.0pkt. z 47.9pkt w lutym. Konsensus rynkowy wskazywał na stabilizację wskaźnika na poziomie 47.9 pkt. Wnioski: Marzec był drugim z rzędu miesiącem wzrostu wskaźnika PMI w Polsce. ...

Czytaj więcej
21 marca 2024 r.
MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w lutym: +6.7%r/r (nominalnie), +6.1%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 6.7%r/r wobec wzrostu o 4.6%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.4%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 6.1%r/r wobec wzrostu o 3.2%r/r w styczniu (po korekcie z 3.0%r/r) i średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na...

Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 6.7%r/r wobec wzrostu o 4.6%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 7.4%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w styczniu o 6.1%r/r wobec wzrostu o 3.2%r/r w styczniu (po korekcie z 3.0%r/r) i średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na...

Czytaj więcej
21 marca 2024 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w lutym: -4.9%r/r

Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 4.9%r/r wobec spadku o 6.1%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 0.8%r/r. Wnioski: Produkcja budowlano-montażowa ponownie zaskoczyła w lutym większym od oczekiwań rynkowych spadkiem. ...

Produkcja budowlano-montażowa spadła w lutym o 4.9%r/r wobec spadku o 6.1%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 0.8%r/r. Wnioski: Produkcja budowlano-montażowa ponownie zaskoczyła w lutym większym od oczekiwań rynkowych spadkiem. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl