MakroExpress

01 grudnia 2022 r.
MakroExpress: Wskaźnik PMI w listopadzie wzrósł do 43.4pkt z 42.0pkt w październiku

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w listopadzie do 43.4pkt z 42.0pkt w październiku. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 43.0pkt. Wnioski: Wskaźnik PMI wzrósł w listopadzie, osiągając poziom najwyższy od czerwca br., ale jednocześnie nadal znajduje się poniżej granicy 50pkt i jak wskazuje w raporcie S&P Global oznacza to, że polski sektor wytwórczy wciąż gwałtownie się kurczy. ...

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wzrósł w listopadzie do 43.4pkt z 42.0pkt w październiku. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost wskaźnika do 43.0pkt. Wnioski: Wskaźnik PMI wzrósł w listopadzie, osiągając poziom najwyższy od czerwca br., ale jednocześnie nadal znajduje się poniżej granicy 50pkt i jak wskazuje w raporcie S&P Global oznacza to, że polski sektor wytwórczy wciąż gwałtownie się kurczy. ...

Czytaj więcej
30 listopada 2022 r.
MakroExpress: PKB w Q3’22 (drugi szacunek): 3.6%r/r

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w III kwartale br. wyniósł 3.6%r/r wobec pierwotnego szacunku na poziomie 3.5%r/r i wobec wzrostu o 5.8%r/r w II kwartale. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – wzrósł o 3.1%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 0.9%r/r, a dynamika inwestycji 2.0%r/r - popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 6.9%r/r, zaś import wzrósł...

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w III kwartale br. wyniósł 3.6%r/r wobec pierwotnego szacunku na poziomie 3.5%r/r i wobec wzrostu o 5.8%r/r w II kwartale. Spośród składowych PKB: - popyt krajowy – wzrósł o 3.1%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 0.9%r/r, a dynamika inwestycji 2.0%r/r - popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 6.9%r/r, zaś import wzrósł...

Czytaj więcej
30 listopada 2022 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w listopadzie (flash): 17.4%r/r

Wskaźnik CPI w listopadzie, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 17.4%r/r wobec 17.9%r/r w październiku oraz konsensusu rynkowego na poziomie 18.0%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.7% wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 1.1%. ...

Wskaźnik CPI w listopadzie, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 17.4%r/r wobec 17.9%r/r w październiku oraz konsensusu rynkowego na poziomie 18.0%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.7% wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 1.1%. ...

Czytaj więcej
23 listopada 2022 r.
MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w październiku: +18.3%r/r (nominalnie), +0.7%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku nominalnie o 18.3%r/r wobec wzrostu o 21.9%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 21.0%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 0.7%r/r wobec wzrostu o 4.1%r/r we wrześniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3.2%r/r. Wnioski:...

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku nominalnie o 18.3%r/r wobec wzrostu o 21.9%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 21.0%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 0.7%r/r wobec wzrostu o 4.1%r/r we wrześniu i średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 3.2%r/r. Wnioski:...

Czytaj więcej
23 listopada 2022 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w październiku: +3.9%r/r

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 3.9%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 0.4%r/r. Wnioski: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku pozytywnie zaskoczyła, rosnąć aż o 3.9%r/r. Wydaje się jednak że to ostatni taki wzrost. ...

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku o 3.9%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r we wrześniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 0.4%r/r. Wnioski: Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku pozytywnie zaskoczyła, rosnąć aż o 3.9%r/r. Wydaje się jednak że to ostatni taki wzrost. ...

Czytaj więcej
22 listopada 2022 r.
MakroExpress: Produkcja przemysłowa w październiku: +6.8%r/r; PPI: +22.9%r/r

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 6.8%r/r wobec wzrostu o 9.8%r/r we wrześniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 7.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w październiku o 7.5%r/r wobec wzrostu o 10.3%r/r we wrześniu. ...

Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 6.8%r/r wobec wzrostu o 9.8%r/r we wrześniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 7.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja wzrosła w październiku o 7.5%r/r wobec wzrostu o 10.3%r/r we wrześniu. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl