MakroExpress

21 marca 2023 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w lutym: +6.6%r/r; sprzedaż detaliczna: +10.8%r/r (nominalnie), -5.0%r/r (realnie)

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 6.6%r/r wobec wzrostu o 2.4%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.3%r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 10.8%r/r wobec wzrostu o 15.1%r/r w poprzednim miesiącu. ...

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w lutym o 6.6%r/r wobec wzrostu o 2.4%r/r w styczniu. Konsensus rynkowy wskazywał na wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1.3%r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym nominalnie o 10.8%r/r wobec wzrostu o 15.1%r/r w poprzednim miesiącu. ...

Czytaj więcej
20 marca 2023 r.
MakroExpress: Produkcja przemysłowa w lutym: -1.2%r/r; PPI: +18.4%r/r

Produkcja przemysłowa spadła w lutym o 1.2%r/r wobec wzrostu o 1.8%r/r (po korekcie) w styczniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 0.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w lutym o 1.0%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r w styczniu. ...

Produkcja przemysłowa spadła w lutym o 1.2%r/r wobec wzrostu o 1.8%r/r (po korekcie) w styczniu i konsensusu rynkowego zakładającego wzrost o 0.8%r/r. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja spadła w lutym o 1.0%r/r wobec wzrostu o 0.3%r/r w styczniu. ...

Czytaj więcej
20 marca 2023 r.
MakroExpress: Płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym: +13.6%r/r, zatrudnienie: +0.8%r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym nominalnie o 13.6%r/r wobec wzrostu o 13.5%r/r w styczniu, co jest wynikiem wyższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.9%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 0.8%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w styczniu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 1.0%r/r. Realny...

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym nominalnie o 13.6%r/r wobec wzrostu o 13.5%r/r w styczniu, co jest wynikiem wyższym od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 11.9%r/r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 0.8%r/r wobec wzrostu o 1.1%r/r w styczniu i konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost o 1.0%r/r. Realny...

Czytaj więcej
15 marca 2023 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w lutym wyniósł 18.4%r/r wobec 16.6%r/r po korekcie w styczniu (dane wg nowego systemu wag)

Wskaźnik CPI wyniósł w lutym 18.4%r/r wobec zrewidowanego do 16.6%r/r (z 17.2%r/r) wskaźnika styczniowego i okazał się niższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 18.5%r/r. Dane zostały wyliczone w oparciu o aktualny system wag, opracowany na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2022 r., uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. ...

Wskaźnik CPI wyniósł w lutym 18.4%r/r wobec zrewidowanego do 16.6%r/r (z 17.2%r/r) wskaźnika styczniowego i okazał się niższy od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 18.5%r/r. Dane zostały wyliczone w oparciu o aktualny system wag, opracowany na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2022 r., uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych. ...

Czytaj więcej
08 marca 2023 r.
MakroExpress: W krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, powrót inflacji do celu będzie następował stopniowo - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 28 lutego br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5% w 2023 r. (wobec 11,1 – 15,3% w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 – 7,5% w 2024 r. (wobec...

W dzisiejszym komunikacie RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Marcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 28 lutego br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5% w 2023 r. (wobec 11,1 – 15,3% w projekcji z listopada 2022 r.), 3,9 – 7,5% w 2024 r. (wobec...

Czytaj więcej
08 marca 2023 r.
MakroExpress: RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi nadal 6.75%)

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 6.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 7.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 6.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 6.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 6.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 7.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 6.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 6.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl