MakroExpress

03 lipca 2024 r.
MakroExpress: W najbliższych kwartałach dynamika cen konsumpcyjnych prawdopodobnie wzrośnie - komunikat po posiedzeniu RPP

W dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 14 czerwca br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,3% w 2024 r. (wobec 2,8 – 4,3% w projekcji z marca br.), 3,9 – 6,6% w 2025 r. (wobec...

W dzisiejszym komunikacie po posiedzeniu RPP zawarte zostały ścieżki CPI i PKB z najnowszego Raportu o Inflacji. Lipcowa projekcja uwzględnia dane i informacje opublikowane do dnia 14 czerwca br. i zgodnie z nią roczna dynamika cen znajdzie się z 50%-owym prawdopodobieństwem w przedziale 3,1 – 4,3% w 2024 r. (wobec 2,8 – 4,3% w projekcji z marca br.), 3,9 – 6,6% w 2025 r. (wobec...

Czytaj więcej
03 lipca 2024 r.
MakroExpress: RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych (referencyjna wynosi 5.75%)

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

RPP nie zmieniła dziś poziomu stóp procentowych. Wynoszą one odpowiednio: · stopa referencyjna: 5.75% w skali rocznej; · stopa lombardowa: 6.25% w skali rocznej; · stopa depozytowa: 5.25% w skali rocznej; · stopa redyskonta weksli: 5.80% w skali rocznej; · stopa dyskontowa weksli: 5.85% w skali rocznej Komunikat RPP z uzasadnieniem dzisiejszej decyzji zostanie opublikowany o godz. ...

Czytaj więcej
01 lipca 2024 r.
MakroExpress: Wskaźnik PMI w czerwcu wyniósł 45.0 pkt wobec 45.0 pkt w maju

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wyniósł w czerwcu 45.0 pkt. wobec 45.0 pkt w maju. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 44.9 pkt. Wnioski: Czerwiec nie przyniósł zmian wskaźnika PMI. Biorąc pod uwagę konsensus rynkowy wskazujący na dalszy spadek wskaźnika, wynik należy uznać za relatywnie dobry. ...

Wskaźnik PMI w przetwórstwie wyniósł w czerwcu 45.0 pkt. wobec 45.0 pkt w maju. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek wskaźnika do 44.9 pkt. Wnioski: Czerwiec nie przyniósł zmian wskaźnika PMI. Biorąc pod uwagę konsensus rynkowy wskazujący na dalszy spadek wskaźnika, wynik należy uznać za relatywnie dobry. ...

Czytaj więcej
28 czerwca 2024 r.
MakroExpress: Wskaźnik CPI w czerwcu (flash): 2.6%r/r

Wskaźnik CPI w czerwcu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 2.6%r/r wobec 2.5%r/r w maju oraz konsensusu rynkowego na poziomie 2.6%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.1%. Wnioski: Zgodnie z oczekiwaniami inflacja ponownie przyspieszyła i w czerwcu wskaźnik wyniósł 2.6%r/r. Nadal skala przyspieszenia była nieznaczna, ale jednocześnie czerwiec był prawdopodobnie ostatnim...

Wskaźnik CPI w czerwcu, wg „szybkiego” szacunku GUS, wyniósł 2.6%r/r wobec 2.5%r/r w maju oraz konsensusu rynkowego na poziomie 2.6%r/r. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0.1%. Wnioski: Zgodnie z oczekiwaniami inflacja ponownie przyspieszyła i w czerwcu wskaźnik wyniósł 2.6%r/r. Nadal skala przyspieszenia była nieznaczna, ale jednocześnie czerwiec był prawdopodobnie ostatnim...

Czytaj więcej
24 czerwca 2024 r.
MakroExpress: Sprzedaż detaliczna w maju: +5.4%r/r (nominalnie), +5.0%r/r (realnie)

Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju nominalnie o 5.4%r/r wobec wzrostu o 4.3%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 6.2%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 5.0%r/r wobec średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na wzrost o 5.4%r/r. Wnioski: Majowe dane dotyczące sprzedaży...

Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju nominalnie o 5.4%r/r wobec wzrostu o 4.3%r/r w poprzednim miesiącu. Dynamika sprzedaży detalicznej okazała się niższa od średnich oczekiwań rynkowych na poziomie 6.2%r/r. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 5.0%r/r wobec średnich oczekiwań rynkowych wskazujących na wzrost o 5.4%r/r. Wnioski: Majowe dane dotyczące sprzedaży...

Czytaj więcej
24 czerwca 2024 r.
MakroExpress: Produkcja budowlano-montażowa w maju: -6.5%r/r

Produkcja budowlano-montażowa spadła w maju o 6.5%r/r wobec spadku o 2.0%r/r w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 4.8%r/r. Wnioski: Spadek produkcji budowlano-montażowej ponownie pogłębił się w maju. ...

Produkcja budowlano-montażowa spadła w maju o 6.5%r/r wobec spadku o 2.0%r/r w kwietniu. Konsensus rynkowy wskazywał na spadek produkcji budowlano-montażowej o 4.8%r/r. Wnioski: Spadek produkcji budowlano-montażowej ponownie pogłębił się w maju. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów

Autorzy

Monika Kurtek

M.kurtek@pocztowy.pl